Quê


Người ta ai chả có quê!
Quê là nơi chốn đi về, về đi
Từ khi ta chửa biết gì,
Cha sinh mẹ dưỡng, bù chì cho con.Biết bao năm tháng mỏi mòn,
Mong ngồi mong đứng, mong con nên người.
*
Mười ân chưa trả đủ mười
Hãy trả lấy một là người có quê.
Có quê thì phải tìm về
Những năm xa cách, tình quê một thời.
Dù cho vật đổi sao dời,
Quê hương muôn thuở, muôn đời là quê.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét