Cùng làng


Xa xôi cách trở gì đâu 
Hễ ra đến ngõ chạm đầu vào nhau 
Thế là rảo bước cho mau 
Gặp đâu rẽ đấy, trước sau chẳng nhìn
Sao không tìm cách nhắn tin
                                                      Đến nơi ngỏ ý, lại nhìn từ xa 
Nhìn nhau rồi trở về nhà 
Đêm nằm thao thức, biết mà hỏi ai
Ước gì bà Nguyệt có tai
Ở xa nghe được, chuyện hai đứa này 
Chỉ hồng có sẵn xe ngay 
Hợp duyên đừng để không may một đời 
Kẻo rồi hai ngả đôi nơi 
Tương tư mòn mỏi một thời tuổi xuân...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét